เกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

“THAI SPORTS มีความเชื่อมั่นว่าหากสุขภาพกายดี ก็จะนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี และสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมที่อยู่ต่อไปเช่นกัน เราจึงอยากเห็นทุกคน
ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและกีฬาในรูปแบบต่างๆ
ผ่านทางสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม พร้อมกับบริการที่ซื่อตรงจากเรา”

ความตั้งใจของเรา

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม ตามปณิธานของเรา “นำเสนอสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยสินค้าและบริการที่ไว้วางใจได้”

Thai Sports, Exercise, Exeo, King, King Star, Aquanox, View, Yee, Reef Tourer, Tabata, Molten, Mikasa

เราขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความพอใจในสินค้าคุณภาพที่เราเลือกเฟ้น พร้อมบริการจากหัวใจของเรา เราจะไม่หยุดที่จะเฟ้นหาสินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาการบริการของเรา เพื่อจะสามารถเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสังคมต่อๆ ไป

สำนักงานใหญ่: บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 8 ซ.ลาดพร้าว 54/1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310

โทร : 02-933-8488
โทรสาร : 02-933-8489

โชว์รูม: เลขที่ 1628,1630 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310

โทร : 02-933-8488, 084-752-0507

Fanpage : www.facebook.com/Thaisports
Fanpage : www.facebook.com/ViewThailandOfficial
Line : @thaisports

เส้นทางของเรา

พ.ศ. 2495

ก่อตั้งบริษัทที่ถนนเจริญกรุง จำหน่าย และนำเข้าเครื่องกีฬาจากต่างประเทศ

พ.ศ. 2508

ย้ายบริษัท และเปิดโชว์รูมจำหน่ายที่ถนนเจริญผล ใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติ

พ.ศ. 2514

เพิ่มช่องทางการค้าส่งกับห้างสรรพสินค้า โดยเริ่มกับห้างสรรพสินค้าไดมารู ห้างแห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2543

สร้างอาคารสำนักงาน และศูนย์กระจายสินค้าหลักที่ซอยลาดพร้าว 54/1

พ.ศ. 2550

เริ่มจำหน่ายสินค้าช่องทาง ONLINE จนปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีอายุครบ 60 ปี และได้เปิดโชว์รูมจำหน่ายที่ถนนลาดพร้าว

พ.ศ. 2563

บริษัทก่อตั้งครบ 65 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และได้พัฒนาร้าน ONLINE E-COMMERCE www.tsponline.co เต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน