วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ออกบูธจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลศิริราช