วันที่ 29 กันยายน 2562 ออกบูธจำหน่ายสินค้า ในงาน Baby Shark Iron Kids ณ The Cop Seminar & Resort พัทยา