ร่วมออกบูธ ในงานแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 และ ออกบูธในงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต