วันที่ 8 กันยายน 2562 ออกบูธจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์สุขภาพตรัยยา (Tria) โรงพยาบาลปิยะเวท