วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ออกบูธจำหน่ายสินค้า ณ โรงพยาบาลศิริราช