วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 50 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์