วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ออกบูธจำหน่ายสินค้า ที่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)