วันที่ 21-22 กันยายน 2554 มอบ ฮูลาฮูปให้กับโรงเรียนในกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 52 โรงเรียน