วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน SCB Fit & Firm ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ SCB Park Plaza