วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ออกบูธกิจกรรม ในงานพลวัตการศึกษา บดินทรเดชา 4.0 (Bodin Dynamic Education 4.0) ณ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์