วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกิจกรรม และออกบูธ จำหน่ายสินค้า ในงาน Healthy Happy Workplace โดยแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า