วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 สนับสนุนของรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำ 1st ACSP Swimming Championship โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ