วันที่ 14-15 มกราคม 2554 ออกบูธจำหน่ายสินค้า งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์