วันที่ 12 ตุลาคม 2551 ร่วมกิจกรรม Campus Tour กับ Supersports ที่โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่(ริเวอร์ไซด์) กรุงเทพ