วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ร่วมกิจกรรม Campus Tour กับ Supersports ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี